POC (Programul Operational COMPETITIVITATE)

Facebook

POC (Programul Operational COMPETITIVITATE) – FEDR (Fondul Europen pentru Dezvoltare Regionala) – MFE (Ministerul Fondurilor Europene)

Programul Operational COMPETITIVITATE (POC) sustine investitii menite sa raspunda nevoilor si provocarilor legate de nivelul redus al competitivitatii economice, in special in ceea ce priveste sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare si inovare (CDI) si infrastructura subdezvoltata TIC (Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor) si implicit servicii slab dezvoltate, pozitionandu-se astfel ca un factor generator de investitii orizontale in economie si societate, de natura sa antreneze crestere si sustenabilitate.

Investitiile dedicate consolidarii cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii ale PO Competitivitate le continua pe cele incepute in perioada 2007-2013, ale caror rezultate deja incep sa devina vizibile, dar sunt mai mult orientate catre implicarea sectorului privat in activitati de CDI (Cercetare, Dezvoltare tehnologica si Inovare), stimularea parteneriatelor intre sistemul public de cercetare si actorii privati, orientarea catre piata si transferul tehnologic si o mai mare expunere a cercetarii romanesti pe plan international.

Proiecte majore precum Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI – NP) sau Centrul International de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu-Delta-Mare (DANUBIUS – RI) vor fi de asemenea finantate prin PO Competitivitate.

Urmatoarele domenii de specializare inteligenta au fost identificate in cadrul Strategiei Nationale de Cercetare Inovare 2014-2020 si vor fi sustinute prin POC:

– bioeconomie;
– tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate;
– energie, mediu si schimbari climatice;
– eco-nano-tehnologii si materiale avansate.

POC va sprijini, de asemenea, CDI pentru Sanatate, un sector de interes national pentru Romania.

In corelare cu prevederile Strategiei de Sanatate 2014-2020 (SNS – Strategia Nationala de Sanatate), are in vede dezvoltarea de poli, integrarea componentelor de cercetare-inovare in lantul valoric si stimularea initiativelor private in domeniul cercetarii, care sa raspunda cresterii accesului la serviciile de sanatate.

Imbunatatirea accesului, a utilizarii si cresterea calitatii TIC (Tehnologia Informatiei si a Comunictiilor) se va realiza prin interventii orizontale in sectorul privat si in procesele de guvernare, in special prin promovarea unei abordari a serviciilor publice electronice centrate pe evenimente din viata cetatenilor si intreprinderilor (Life Events).

Totodata sunt promovate masuri de imbunatatire a infrastructurii specifice TIC pentru educatie, incluziune, sanatate si cultura, sunt incurajate investitiile in e-comert si dezvoltarea inovarii prin clustere/ poli TIC si este finantata dezvoltarea infrastructurii in ceea ce priveste Accesul si Retelele de Generatie Viitoare (NGA/ NGN), ca fiind unul dintre obiectivele-cheie de performanta pentru punerea in aplicare a Agendei Digitale.

Agenda Digitala pentru Europa subliniaza importanta conectivitatii in banda larga pentru crestere si inovare europeana si pentru incluziunea sociala si ocuparea fortei de munca.

POC vizeaza patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC:

a) e-guvernare, interoperabilitate, securitate informatica, cloud computing si social media;
b) TIC in educatie, incluziune, sanatate si cultura;
c) e-Comert, inovare in TIC;
d) infrastructura de banda larga si serviciile digitale.

Domeniile de mai sus sunt in linie cu cele sugerate in Documentul de pozitie al CE (Comisia Europeana):

1) – extinderea dezvoltarii infrastructurii in banda larga si lansarea retelelor de mare viteza;
2) – dezvoltarea de produse si servicii TIC (e-learning, e-sanatate, e-cultura) si aplicatii de afaceri (e-commerce) si a cererii TIC (Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor).

Strategia isi propune ca un numar de 36 de astfel de evenimente care implica utilizarea serviciilor publice sa fie acoperite in mediul online (nivel sofisticare IV):

 1. Accidente de munca si incapacitate de munca.
 2. Adoptii
 3. Asigurarea viitorului personal.
 4. Casatorie
 5. Cautarea unei slujbe.
 6. Clase primare/ Liceu/ Universitati.
 7. Constituirea contractelor.
 8. Cum sa incepi o afacere.
 9. Cumpararea/ Inchirierea unei case.
 10. Deces
 11. Denuntarea unei ilegalitati.
 12. Divort
 13. Eliberarea actelor de identitate.
 14. Emigrare in Romania.
 15. Faliment
 16. Ghiduri si informatii de calatorie.
 17. Inregistrarea pentru plata taxelor.
 18. Inregistrarea unui autovehicul.
 19. Inscrierea alocatiei pentru persoanele cu handicap.
 20. Inscrierea la biblioteca.
 21. Lichidare
 22. Modificari in functionarea afacerii.
 23. Nastere
 24. Obtinerea cetateniei.
 25. Obtinerea de garantii pentru intreprinderi.
 26. Obtinerea de surse de finantare.
 27. Obtinerea indemnizatiei de crestere a copilului.
 28. Obtinerea permisului de conducere.
 29. Obtinerea unei vize.
 30. Obtinerea unui pasaport.
 31. Pensionare
 32. Pierderea locului de munca.
 33. Programarea unui consult medical intr-un spital.
 34. Transfer de proprietate.
 35. Vanzarea sau cumpararea afacerii.
 36. Votarea

Pachetul financiar total pentru programul operational este stabilit la suma de 1.329.787.234,00 Euro, ea urmand sa fie asigurata din urmatoarele linii bugetare specifice:
– EUR 1.080.699.494,00 – Regiuni mai putin dezvoltate;
– EUR   249.087.740,00 – Regiuni mai dezvoltate.

Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor

Suma alocata:
– 716.309.236,00 EURO pentru regiunile mai putin dezvoltate – 43.884.366 EURO rezerva de performanta;
– 177.551.724,00 EURO pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov (regiune mai dezvoltata) – 14.322.208,00 EURO rezerva de performanta.

Prioritati de investitii:

 • Promovarea investitiilor in C&I, dezvoltare de legaturi si sinergii intre intreprinderi, centrele de cercetare si dezvoltare si invatamantul superior, in special promovarea investitiilor in dezvoltarea de produse si de servicii, transferul de tehnologii, inovarea sociala, ecoinovarea si aplicatiile de servicii publice, simularea cererii, crearea de retele si de grupuri si inovarea deschisa prin specializarea inteligenta, precum si sprijinirea activitatilor de cercetare tehnologica si aplicata, liniilor pilot, actiunilor de validare precoce a produselor, capacitatilor de productie avansate si de prima productie, in special in domeniul tehnologiilor generice esentiale si difuzarii tehnologiilor de uz general.
 • Actiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD.
 • Actiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor retele de centre CD, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil si asigurarea accesului cercetarilor la publicatii stiintifice si baze de date europene si internationale.
 • Actiunea 1.1.3: Crearea de sinergii cu actiuni de CDI (Cercetare, Dezvoltare tehnologica si Inovare) ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale.
 • Actiunea 1.1.4: Atragerea de personal de competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii CD.
 • Imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si inovare (C&I) si a capacitatilor pentru a dezvolta excelenta in materie de C&I si promovarea centrelor de competenta, in special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmaresc inovarea si dezvoltarea economica, intr-un mod care raspunde nevoilor de dezvoltare in care sunt interesate comunitatile in care acestea se dezvolta.
 • Actiunea 1.2.1: Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI (Cercetare, Dezvoltare tehnologica si Inovare) derulate de intreprinderi, indiivdual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere.
 •       Actiunea 1.2.2: Instrumente de creditare si masuri de capital de risc in favoarea IMM-urilor inovative si a organizatiilor de cercetare care raspund cererilor de piata.
 • Actiunea 1.2.3:Parteneriate pentru transfer de cunostinte (Knowledge Transfer Partnership).

Axa prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiei (TIC) pentru o economie digitala competitiva

Suma alocata:
– 555.101.935,00 EURO pentru regiunile mai putin dezvoltate (34.008.072 EURO rezerva de performanta);
– 75.097.813,00 EURO pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov (regiune mai dezvoltata) – 4.552.434,00 EURO rezerva de performanta.

PRIORITATI DE INVESTITII

2.1 Extinderea conexiunii in banda larga si difuzarea retelelor de mare viteza, precum si sprijinirea adoptarii tehnologiilor emergente si a retelelor pentru economia digitala; incluziune digitala, cultura online si e-sanatate.

 • Actiunea 2.1.1 Imbunatatirea infrastructurii in banda larga si a accesului la internet.

2.2 Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC:

 • Actiunea 2.2.1 Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere.
 •    Actiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizarii TIC, pentru dezvoltarea afacerilor, in special a cadrului de derulare a comertului electronic.

2.3 Consolidarea a plicatiilor TIC pentru guvernare electronica e-learning

 • Actiunea 2.3.1 Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a Open Data si Big Data.
 • Actiunea 2.3.2 Asigurarea securitatii cibernetice a sistemelor OS 2.4 TIC si a retelelor informatice.
 •   Actiunea 2.3.3. Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura.

Daca ti-a placut distribuie prietenilor tai :