POCA (Programul Operational CAPACITATE ADMINISTRATIVA)

Facebook

Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020 este gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management.

POCA va promova crearea unei administratii publice moderne, capabila sa faciliteze dezvoltarea socio-economica, prin intrmediul unor servicii publice competitive, investitii si reglementari de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

In cadrul Programului vor putea obtine finantare urmatoarel tipuri de beneficiari: autoritati si institutii publice centrale, autoritati administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, institutiile de invatamant superior acreditate si de cercetare, Academia Romana, autoritati si institutii publice locale de la nivelul judetelor si municipiilor, autoritati si institutii publice locale beneficiare ITI (Investitie Teritoriala Integrata), institutiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiara a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro.

Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, dupa cum urmeaza:

Administratie publica si sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiara de 326,38 milioane de euro;
Administratie publica si sistm judiciar accesibile si transparente, cu o alocare financiara de 187,70 milioane de euro;
Asistenta tehnica, cu o alocare financiara de 39,11 milioane de euro.

Axa prioritara 1 – Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative si judiciare

Valoarea alocata – 326,38 milioane de euro.

Obiectiv specific 1.1 – Dezvoltarea planificarii strategice, a bugetarii pe programe si a practicilor de coordonare/ cooperare/ consultare in administratia publica centrala.

Tipuri de activitati:

– Dezvoltarea si implementarea de politici, strategii si de mecanisme de monitorizare si evaluare a acestora;
– Dezvoltarea de sisteme si instrumente de management (al calitatii, al performantei, al bugetarii de programe, al riscului etc.)
– Dezvoltarea de mecanisme de consultare si participare a partilor interesate in procesul decizional.

Obiectiv specific 1.2 – Dezvoltarea si implementarea de politici si instrumente moderne de management al resurselor umane

Tipuri de activitati:

– Identificarea si/ sau crearea de metode inovative de asigurare a managementului resurselor umane;
– Simplificarea proceselor de recrutare, selectie, evaluare, formare, perfectionare, evidenta in sistemul administratiei publice;
– Dezvoltarea sistemului de monitorizare si control al politicilor de resurse umane in mod unitar si coerent;
– Elaborarea si implementarea de standarde ocupationale/ de competenta.

Obiectiv specific 1.3 – Imbunatatirea eficientei sistemului judiciar

Tipuri de activitati:

– Dezvoltarea/ realizarea de analize/ evaluari/ strategii/ instrumente/ mecanisme/ proceduri etc., precum si formarea profesionala a personalului din cadrul institutiilor din sistemul judiciar;
– Formarea profesionala a  personalului de la nivelul sistemului judiciar;
– Elaborarea de ghiduri, manuale, diverse materiale documentare etc.

Obiectiv specific 1.4 – Cresterea transparentei si responsabilitatii sistemului de achizitii publice in vederea aplicarii unitare a normelor si procedurilor de achizitii publice si reducerea neregulilor in acest domeniu

Tipuri de activitati:

– Masuri care urmaresc sa imbunatateasca cadrul legal si institutional in domeniul achizitiilor publice.
– Sprijin pentru masuri care sa vizeze imbunatatirea pregatirii si managementului procedurilor de achizitii publice si asigurarea executarii corecte a contractelor.
– Dezvoltarea competentelor si cunostintelor personalului din autoritatile si institutiile publice (inclusiv decidenti politici).

Axa prioritara 2 – Administratie publica si sistem judiciar eficace si transparente

Valoarea alocata: 204,68 milioane euro.

Obiectiv specific 2.1 – Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetateni si mediul de afaceri la nivel local

Tipuri de activitati:

– Identificarea si implementarea de masuri de imbunatatire a proceselor interne si a procedurilor de lucru pentru eficientizarea gestionarii furnizarii de servicii publice;
– Aplicarea standardelor de cost si de calitate pentru toate serviciile publice;
– Dezvoltarea si promovarea implementarii sistemelor de ghiseu unic;
– Promovarea bunelor practici in administrtia publica si incurajarea schimbului de experienta, a networking-ului intre entitatile publice cu privire la gestionarea furnizarii serviciilor publice.

Obiectiv specific 2.2 – Cresterea transparentei, integritatii si responsabilitatii la nivelul autoritatilor si institutiilor publice.

Tipuri de activitati:

– Imbunatatire cadrului legal si operational care reglementeaza regimul incompatibilitatilor, conflictul de interese si normelor deontologice pentru personlul din autoritatile si institutiilor publice;
– Cresterea transparentei privind atat obligatiile si drepturile institutiilor publice, cat si drepturile si obligatiile beneficiarilor privind serviciile publice (ex. carta serviciilor publice, ghiduri pentru beneficiarii serviciilor publice);
– Dezvoltarea si implementarea de masuri privind reducerea coruptiei (ex. organizarea de campanii de educatie publica, realizarea de sondaje privind perceptia publica in materie de coruptie, analize, studii etc.)

Obiectiv specific 2.3 – Imbunatatirea accesului si a calitatii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparente si integritati sporite la nivelul acestuia.

Tipuri de activitati:

– Imbunatatirea sistemului de asistenta juridica prin dezvoltarea si aplicarea de politici imbunatatite de acordare a asistentei judiciare si de evaluare a calitatii asistentei;
– Imbunatatirea accesului la jurisprudenta in mediul on-line, imbunatatirea accesului la dosarele de judecata (e-file), imbunatatirea continua a aplicatiilor informatice existente;
– Organizarea de campanii de informare, educatie juridica si constientizare a justitiabililor, elaborarea de ghiduri/ materiale informative cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile justitiabililor etc.

Axa prioritara 3 – Asistenta tehnica

Valoarea alocata – 22,13 milioane euro.

Activitati:

– Asigurarea suportului necesar Autoritatii de Management pentru implementarea diferitelor etape ale PO CA;
– Activitati de publicitate si informare specifice PO CA.

POCA va promova crearea unei administratii publice moderne, capabila sa faciliteze dezvoltarea socio-economica, prin intermediul unor servicii publice competitive, investitii si reglementari de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Daca ti-a placut distribuie prietenilor tai :