Recrutare personal

În vederea recrutării de personal TDI oferă servicii de consiliere și mediere pentru cei care se află în căutarea unui loc de muncă, adică șomeri, persoane casnice, angajați care doresc să își schimbe locul de muncă actual.
Astfel în vederea atingerii acestui scop TDI va:

Furniza informații referitoare la locurile de muncă disponibile

Informa despre posibilitățile participării la programe de formare profesională

Stabili profilul psihologic pe baza unor teste aplicate

Asigura orientarea în identificarea unui loc de muncă

Ajută în deprinderea unor abilități necesare pentru găsirea unui loc de muncă (redactare CV, scrisoare de intenție, prezentare la interviu)

Stabili obiectivele individuale și acțiunile de îndeplinit după fiecare ședința de consiliere

Întocmi planul individual de acțiune pe baza rezultatelor discuțiilor individuale și de grup și a evaluărilor efectuate

Realiza un plan de rezervă în cazul eșecului celui dintâi

Stabili traseul profesional al persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă

Monitoriza și evalua parcursul fiecărei persoane privind informarea și consilierea profesională

TDI oferă de asemenea și servicii de mediere a muncii pe piață internă. Principalul obiectiv asumat de către firma noastră este acela de a încadra sau reîncadra în muncă persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă prin intermedierea între acestea (persoane casnice, șomeri, persoane angajate care vor să-și schimbe locul de muncă, etc.) și angajatori asigurându-se, astfel, legătură între cererea și oferta de pe piață muncii.

Pentru atingerea acestor scopuri TDI va realiza urmatoarele:

Va identifica, gestiona și monitoriza angajatorii, care sunt interesați să angajeze, și îi va informa cu privire la persoanele care caută un loc de muncă

Va identifica, gestiona și acordă informații referitoare la locurile de muncă vacanțe și condițiile de ocupare ale acestora

Va întocmi, actualizarea și monitoriza planul individual de mediere, în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiență și cu interesele acestora

Va organiza preselecția și repartizarea candidaților la un loc de muncă, în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiență și cu interesele acestora

Va negocia contractul de muncă al persoanelor mediate în carieră cu angajatorul în conformitate cu legislația în vigoare

Plasarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piață internă se va realiza în companii, asociații sau instituții cu care TDI are încheiate parteneriate în acest sens.