Cursuri

Cu ajutorul cursurilor de formare profesională pe care le organizăm te pregătim pentru o piață a muncii în continuă schimbare!

Principalele cursuri de calificare și perfecționare pentru adulți pe care NEXT LEVEL le oferă

Expert achiziții publice

Manager proiect

Expert accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene

Competențe antreprenoriale (Intraprenoriat, Guvernanță corporatistă, Management și Leadership)

Manager

Evaluator proiecte

Administrator pensiune turistică

Inspector Resurse Umane

Formator

Educator specializat

Atestate și Autorizări

Cursurile sunt autorizate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări).

La finalizarea programelor de formare se organizează examen de absolvire, ce constă într-o proba teoretică de verificare a cunoștințelor pe baza unui test grilă și o proba practică care vizează evaluarea competențelor obținute de cursant.

Atestarea finalizării cursului de formare se concretizează printr-un certificate de absolvire sau de calificare, cu certificare ANC, eliberate prin Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, insoțite de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Actele necesare pentru dosarul de inscriere la programele de formare sunt:

1) Copie act identitate;
2) Copie certificat naștere;
3) Copie certificat căsătorie(unde este cazul);
4) Copie diplomă/adeverință studii corespunzător nivelului de acces pentru fiecare program de formare.

Facilități oferite participanților la programele de formare profesională:

– certificate de calificare/ absolvire recunoscute pe plan național și european;
– suportul de curs și materialele necesare desfășurării programelor oferite;
– asistență în realizarea proiectelor pentru examenul de absolvire.

Firma noastră oferă servicii la un nivel calitativ cât mai ridicat, cu un interes permanent față de satisfacerea nevoilor și trebuințelor cursanților noștri. Suntem mereu preocupați de îmbunătățirea calității serviciilor noastre, de aceea suntem atenți la detalii și ne desfășurăm activitatea cu seriozitate și pricepere. Nu improvizăm și nu lăsăm lucrurile la voia întâmplării sau pe ultima sută de metri.