Curs manager și manager de proiect

Curs manager

Acest curs acoperă teoria și practica fundamentală a Managementului Afacerilor.

Un manager, trebuie să aibă capacitatea și cunoștințele pentru a înțelege aspectele multiple ale conducerii unei afaceri sau a unui departament, precum și capacitatea de a vedea imaginea de ansamblu. De aceea, el trebuie să știe să proiecteze cultura organizațională a firmei, să înțeleagă termenii financiari și managementul financiar, să recruteze oamenii potriviți, să asculte vocea clientului, trebuie să înțeleagă și să gestioneze activitatea de marketing și vânzare, printr-o planificare strategică, țintind la stabilirea și atingerea obiectivelor.

La acest curs vei învăța:

– Să înțelegi misiunea, viziunea și valorile organizaționale.
– Cum să construiești planuri și procese.
– Să fii un lider de valoare și, implicit, să stabilești obiective, să luminezi o cale și să-i convingi pe ceilalți să o urmeze, transmițând mesajul într-un mod care să inspire. De asemenea, vei învață cum să gestionezi relații și să manageriezi conflicte sau să crești profesionalismul echipei, astfel încât să se alinieze cu nevoile organizației. Vei învață cum să delegi corect și să influențezi pozitiv oamenii, precum și managementul întâlnirilor și ședințelor, însușirea unor tehnici de feedback corect.
– Să creezi un mediu motivant care încurajează oamenii să obțină rezultate mai bune.
– Îți vei însuși instrumente pentru a ajuta angajații să-și stabilească obiectivele, precum și instrumente și tehnici motivaționale.
– Să gestionezi procese de afaceri în vederea atingerii obiectivelor și pentru a avea succes, procese care, odată implementate, vor trebui monitorizate, evaluate și optimizate.
– Să iei decizii în mod eficient, întrucât cheia pentru găsirea de soluții creative nu este doar creativitate, ci și pe abilitatea noastră de a identifica opțiuni, de a le cerceta și de a pune lucrurile împreună într-un mod care să funcționeze
– Modele de rezolvare a problemelor în afaceri
– Să analizezi și să selectezi soluții.
– Să gestionezi eficient riscurile, prin definirea managementului riscurilor, elaborarea și completarea unei evaluări de baza a riscurilor, precum și răspunsul la riscuri, ceea ce poate reduce impactul negativ al crizelor, oferind beneficii reale și economii de costuri.

Curs manager de proiect

Acest Curs Manager de Proiect este un curs de specializare cu certificare ANC.

Participând la acest Curs Project Manager, vei putea învăţa cum să-ţi planifici, să implementezi, să coordonezi și să monitorizezi proiecte, cursul fiind adaptat cerințelor și mediului organizațional din România.

De ce să participi la acest Curs Manager de Proiect?

– Pentru a-ți realiza proiectele ca un profesionist;
– Pentru a avea încă de la început o direcție bună, având claritate în acțiunile pe care le vei întreprinde.
– Pentru a-ți eficientiza timpul de elaborare a unui proiect.
– Pentru a afla cum să rezolvi probleme iminente în derularea unui proiect la care lucrezi.
– Pentru că vei învață de la un trainer cu o pregătire teoretică și practică solidă.
– Pentru că îți dorești o diplomă autorizată de Manager de Proiect

La acest curs vei învăța:

– Să descompui proiectul în structuri elementare.
– Să pregătești specificațiile proiectului.
– Să asiguri conformitatea cu cerințele de reglementare.
– Să identifici și să prioritizezi activitățile și evenimentele cheie.
– Să elaborezi planul detaliat al proiectului.
– Să monitorizezi și să adaptezi planul planul proiectului în momentul în care necesită corecție.
– Să recomanzi soluții pentru rezolvarea problemelor apărute, precum și modalități de procurare a resurselor de care proiectul are nevoie.
– Să planifici resursele și costurile necesare proiectului.
– Să asiguri managementul financiar al proiectului și să elaborezi documentele necesare contractelor de achiziții.
– Să stabilești condițiile de recrutare și angajare.
– Să elaborezi planurile și metodele de lucru, să repartizezi sarcini și să monitorizezi etapele proiectului, contorizând performanțele echipei de proiect.
– Să evaluezi performanțele echipei și să asiguri feedback pozitiv.
– Să identifici cerințele de calitate în cadrul proiectului.
– Să aplici proceduri de planificare, urmărire și control al calității.
– Să evaluezi calitatea rezultatelor proiectului.